Product Bussiness

Pro
  • Aplikace může odpovídat vizuálnímu stylu vaší společnosti (barvy, písma).
  • Internetové jméno aplikace si volíte sami.
  • Informační systém je provozován na serveru, který je vyhrazen výhradně pro vaši společnost.
  • Výstupy aplikace odpovídají vzájemně dohodnutému formátu. Lze je libovolně modifikovat. Výstupy jsou do pdf a mohou být opatřeny vaším logem.
  • Pravidelné zálohování s hodinovou, měsíční a roční historií.
  • Žádné další starosti s vlastním IT.
  • Žádné další instalace - vše běží ve webovém prohlížeči.
  • Žádné další poplatky ani licenční omezení. Počet uživatelů není licenčně omezen.
  • Cena nezahrnuje bezpečnostní certifikát. Lze doobjednat.

Cena

Měsíční platba:
10.800,- Kč
Čtvrtletní patba:
32.400,- Kč
Roční platba (sleva 10%):
116.640,- Kč